Nov 29, 2011

Internet xưa và nay

Một bức ảnh nói lên quá trình phát triển và sự so sánh về tốc độ, sự phổ biến của Internet đối với đời sống nhân loại suốt 15 năm qua.

(Hình khá lớn nên cẩn thận khi click vào link Big Grin)

Lịch sử công cụ tìm kiếm Google

Đoạn video 6 phút ở Google blog kể về hành trình phát triển của công cụ tìm kiếm mạnh mẽ này, đồng thời giới thiệu những công nghệ tìm kiếm tiên tiến ở tương lai

h

Nov 28, 2011

Data Analysis Tool

Một bài tập hơi hơi lớn, một đề tài hơi hơi khoai vì dính dáng nhiều đến xác suất thống kê, nhưng khá thú vị. Tuy nhiên, đây không phải là bài viết chuyên ngành, chỉ đủ để cung cấp đến người đọc những thông tin căn bản nhất mà thôi. Dĩ nhiên, bài viết này sẽ sớm dần dần được cập nhật để trở nên chuyên nghiệp hóa.