Jan 4, 2014

Lập trình file zip

Đầu năm tính viết cái gì đó hoành tá tràng, nhưng lại bận quá nên thôi. Lại tính đổi cái theme, quả thực trình design kém đi rinh đồ người khác đôi lúc hơi mệt.

Nhắc mới nhớ, tranh thử mấy ngày Tết về viết hoàn thành những bài còn dang dở :).