Apr 29, 2012

Hướng dẫn thiết lập file host để vào FB

Đầu tiên, tải file sau đây về:

Link download.

Sau đó dùng notepad mở nó ra, Crtl + A rồi Ctrl + C để chọn toàn bộ rồi copy.

Tiếp tục, dùng notepad, mở file sau: [Ổ cứng cài Win]:\Window\System32\drivers\etc. Mở file host, lưu ý phần extension chọn All Files.

image

Trước khi mở để chỉnh sửa file host phải kiểm tra xem nó đã hủy thuộc tính read-only chưa bằng cách click chuột phải vào file đó và chọn Properties. Tick bỏ chọn mục Read-only đi.

image

Apply > OK

Sau đó, click chuột vào vị trí cuối cùng của nội dung file, hoặc nhấn enter tạo dòng mới rồi Crtl+V để dán nội dung mới vào.

#Powered by Blue Space Solutions - Find us at: www.bluespace.vn
127.0.0.1 localhost
?115.78.130.224 courses.fit.hcmus.edu.vn
115.78.130.224 www.fit.hcmus.edu.vn
96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
(Nếu muốn cẩn thận chút thì chọn lại thuộc tính Read-only để tránh một số phần mềm tự ý đổi file host)

Ctrl+S để lưu lại, sau đó có thể vô fb ầm ầm và up hình thoải mái.