Feb 28, 2014

Mẹo tắt các ký hiệu toán học trong VIM

Khi gõ latex trong vim, điều làm mình khó chịu đó là các công thức toán học tự động biến đổi sang chế độ WYSWYG. Nếu nó "đẹp" như trong Word thì không nói làm gì. Nhưng nó chỉ tự động đổi một cách nửa vời, lại hiện theo kiểu đổi kí tự trong ASCII, nhìn trông không thuận mắt tí nào.
Cuối cùng cũng tìm ra được giải pháp khóa các tính năng này lại. Trong file .vimrc thêm lệnh sau:
let g:tex_conceal = ""

Feb 24, 2014

Lập trình XNA

Mình sẽ cố gắng viết chút tutorial về công nghệ này. Dù đã không còn được hỗ trợ từ 1/4/2013 nhưng nó khá là dễ học và phù hợp để dẫn nhập về lập trình Game.