Jul 7, 2013

Khắc phục lỗi khi đăng kí tài khoản Windows 8 Dev và Windows Phone Dev

Kinh nghiệm xương máu là khi đăng kí nó báo 2 lỗi sau:
  1. Không thể lưu thông tin. vui lòng thử lần nữa.
  2. Địa chỉ không hợp lệ
Để khắc phục lỗi này, cần lưu tâm 1 số điều:
  • Không điền postal code đối với các thành phố ở Việt Nam
  • Địa chỉ ngắn và gọn. Tốt nhất là dùng IE, vì nó có giới hạn số kí tự được nhập vùng Address
Đối với các tài khoản MSDN, khi đăng kí là học sinh(sinh viên) thì bên MS sẽ yêu cầu xác nhận, khi đó trang DreamPark hiện ra, ta nhập mã kích hoạt. Sau đó quay lại mới đăng kí làm tài khoản sinh viên được.