Nov 29, 2011

Internet xưa và nay

Một bức ảnh nói lên quá trình phát triển và sự so sánh về tốc độ, sự phổ biến của Internet đối với đời sống nhân loại suốt 15 năm qua.

(Hình khá lớn nên cẩn thận khi click vào link Big Grin)

(Click vô hình để xem chi tiết)