Nov 29, 2011

Lịch sử công cụ tìm kiếm Google

Đoạn video 6 phút ở Google blog kể về hành trình phát triển của công cụ tìm kiếm mạnh mẽ này, đồng thời giới thiệu những công nghệ tìm kiếm tiên tiến ở tương lai

h