Jan 31, 2012

Tài liệu Tin học cơ sở

Đây là tài liệu môn Nhập Môn Công nghệ Thông Tin 1 của trường KHTN, dù mang cái tên “khủng” như vậy nhưng giáo trình rất thân thiện và dễ hiểu, dành cho hầu hết các đối tượng là người dùng phổ thông.

Link folder

Các file bắt đầu bằng: NMCNTT1_. … là giáo trình. Các file khác là tài liệu ngoài nhằm tham khảo thêm.

Chi tiết các tài liệu tham khảo: