May 4, 2014

Một số framework PHP

Mình đang cần code linh tinh vài thứ trên PHP. Tiện thể survey một số framework phổ biến hiện nay. Mình sẽ comment chi tiết cho từng framework sau :

  • Laravel.
  • Phalcon.
  • Symfone2
  • Codeignitor