Oct 1, 2014

KInh nghiệm làm visa

Mình đã làm visa 2 lần trong 1 năm: một của Nhật và một của Pháp. Suy nghĩ chung là của Nhật đơn giản nhẹ nhàng hơn Pháp nhiều. Một phần nữa nếu học sinh, sinh viên đăng kí visa Nhật sẽ được miễn phí. Bên Nhật không cần book lịch hẹn, xác nhận sinh viên chỉ cần photo tẻ sinh viên là xong, trong khi đó ở Pháp phải đi làm xác nhận là sinh viên.

Đúc kết lại, đặc điểm chung để đi làm visa an toàn và có kết quả tốt, thuận buồm xuôi gió:
1. Có giấy mời của công ty/ tổ chức của phía nước kia thì như một bùa hộ mệnh giúp pass qua hầu hết các câu hỏi. :3 Cơ mà mình toàn đi vì công việc nên chắc đi diện du lịch sẽ bị làm khó nhiều hơn.

2. Những thông tin như:

  • Vé máy bay và hành trình.
  • Chỗ ăn ở sinh hoạt.
  • Địa chỉ liên lạc của người mời, chỗ ở
rất quan trọng và cần chuẩn bị trước.

3. Công chứng mọi giấy tờ, thường thì họ sẽ trả lại bản gốc và chỉ giữ lại bản photo.

4. Nhằm đảm bảo an toàn, nên lấy tất cả hồ sơ được liệt kê trên website. Kể cả một số cái hơi ... vô lý một tí. Ví như cái kê khai tài sản và sao kê tài khoản ngần hàng, là sinh viên thì khoảng này ... không có. Nên mình lấy đỡ xác nhận số dư tài khoản. Ngoài ra, mọi giấy tờ photo công chứng nên để dưới format A4 và không cắt (rất ức chế mấy tiệm photo, không dặn là nó tự động cắt ngay).

5. Cái form ở web đại sứ quán hay lãnh sự quán khá khùng, bản này đẹp và dễ điền hơn: https://www.dropbox.com/s/ktektw4r42uahwy/short_stay_application_form.en.pdf?dl=0


No comments:

Post a Comment