May 14, 2013

Hướng dẫn cài đặt Ecipse và Android SDK


Hướng dẫn cài đặt Ecipse và Android SDK

Bài viết đang được hoàn thiện về mặt nội dung.

Cài đặt các công cụ sau:

Bước 1. Lần lượt cài đặt các phần mềm trên trên máy tính. Eclipse chỉ cần giải nén rồi tạo shortcut trên Desktop là xong.Lưu ý: Khởi động lại máy sau khi cài JDK xong.

Bước 2. Cài ADT: Android Development Tools. Bước này làm như sau:

 1. Mở Eclipse, chọn mục Help -> Install New Software.
 2. Trong mục Work with. Dán link sau vào và nhấn Enter:
    https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
   
 3. Click vào mục Developer tools được liệt kê bên dưới. Nhấn Next. Ngồi chờ vì load kha khá lâu. Sau đó Next tiếp và OK cho 1 thông báo warning.
 4. Sau khi cài xong và khởi động lại Eclipse. Nó sẽ yêu cầu reference đến thư mục SDK. Ta sẽ trỏ tới thư mục sdk con khi giải nén Android SDK (Nó có 2 thư mục:eclipse và sdk). Việc cấu hình đường dẫn làm ở Preference -%gt Android. Trong mục Use existing SDKs trong hộp thoại lúc khởi động lại cũng làm tương tự
 5. Next, sau đó tick Yes/No tùy ý. Sau đó nhấn Finish

Bước 3.Cài đặt nền tảng và các gói lập trình. Trong thư mục đã giải nén của Android SDK. Chạy chương trình SDK manager.exe. Ta chọn version mới nhất: 4.12 và cài các components tùy yêu cầu sử dụng. Tuy nhiên phải có SDK platforms, ARM .... Phần Extra có thể cài thêm Web driver và USB driver. Xong nhấn Install, rồi tick Acpert rồi chờ.

Vậy là xong phần cài đặt, bây giờ ta sẽ tạo thử 1 project Android.

Bước 1. File -> New -> Project -> Android. Chọn Android Application Project .

Bước 2. Cấu hình: thiết lập tên project, các phiên bản Android yêu cầu từ thiết bị. Next, sau đó chọn icon, giao diện, font chữ cho ứng dụng. Sau khi cấu hình xong nhấn Finsh.

Để build thử ứng dụng. Trong Window - > Android Virtual Divices Manager. New để tạo 1 thiết bị giả lập mới. Các thông số như màn hình, RAM, thiết bị blah blah. Xong rồi nhấn OK. Cuối cùng nhấn Start, rồi Launch để chạy chương trình giả lập

Sau khi chạy chương trình xong, ta tạm thời khóa màn hình của thiết bị. Chuyển sang bên Eclipse và click vào biểu tượng Run. Chọn Android Application. Sau đó app của ta sự tự động load lên trên thiết bị giả lập