Aug 25, 2013

Khắc phục lỗi không tương thích gVim và iBus trong Linux.

Một vấn đề làm đau đầu mình mấy tháng nay đó là cu GVim không gõ được tiếng Việt nếu dùng iBus. Điều lạ lùng là em ý lại chạy ngon lành trên Windows mới ác(trên Win thì dùng UniKey). Sau một ngày rãnh rỗi không biết làm gì, mình đã tìm ra được nguyên nhân.

  1. Đối với Vim/GVIM. Đảm bảo rằng hỗ trợ utf-8 đầy đủ. Có thể tham khảo ở đây.
  2. Đối với cu Ibus, trong phần preference, tick bỏ mục Embed predict text in application windows..
Nguyên nhân, do mình suy đoán là lỗi không tương thích giữa phần popup các của gVim (chức năng intellisense) với phần predict text của cu iBus.