Aug 13, 2013

Xóa hoàn toàn Visual Studio 2008/2010


Vào một ngày đẹp trời và mình cần phải dọn dẹp cu Visual Studio 2008. Điều oái ăm là suite này đã cài vào máy hầm bà lằng các thứ, và do mình cài cả 2010, 2013 và vọc lại toàn bộ component nào của VS2008 rất là cực hình

May mắn là mình tìm được vài tool xóa sạch mấy thức rắc rối này.

Cả 2 tool này đều gọn nhẹ và rất dễ dùng. :)