Dec 16, 2011

Bản đồ mạng xã hội thế giới

Mỗi một mạng xã hội như một đất nước, mỗi khu vực là là một đặc trưng của mạng … số người sử dụng tượng trưng được thể hiện bằng diện tích. Tất cả được thể hiện một cách thú vị qua một bức ảnh.

Click để xem đầy đủ.