Dec 26, 2011

Một số lỗi khi làm code.

Có một lỗi khá ngớ ngẩn khi code, nhấn debug thì thằng Microsoft Studio báo file xxx.exe is writing còn thằng Cfree báo ld.exe is permission denied. Cách giải quyết khả thi đó là mở lại dịch vụ Aplication Experince của Win Open-mouthed smile.