Dec 12, 2011

Sự tiến hóa của các sinh vật

Một clip khá vui nhộn được tìm thấy vào lớp 1h sáng Open-mouthed smile.