Dec 8, 2011

Nghệ thuật giải quyết những vấn đề phức tạp

Một trang khá hay được trình bày bằng interactive graph (blog người ta ghi vậy). Rất thú vị và hữu ích.

Click vô đây để xem.